Svenska Pollettföreningen

Många av oss som samlar mynt är också intresserade av polletter. Polletter har sedan 1600-talet använts som betalningsmedel i Sverige. Ofta inom relativt begränsade geografiska områden, men även mer allmänt i landet, jag tänker då särskilt på Riksgäldskontorets polletter 1799-1802. Nu har det startats en förening för oss pollettintresserade, Svenska Pollettföreningen. Föreningen har också i dagarna presenterat en trevlig hemsida på nätet. Även om sidan ännu är i uppbyggnadsskedet så är den helt klart värd ett besök Svenska Pollettföreningen Länken finns naturligtvis också i länkförteckningen på Ingemars Myntsida du hittar länken under “Svenska föreningar”.

En annan sida med anknytning till betalningsmedel har också lagts till i länkförteckningen Svenska lokalmynt och lokala mynt En sida som behandlar de svenska lokalmynten. Lokalmynten har en betydligt kortare historia än polletterna och jag tror att det första lokalmyntet gavs ut 1977 i Trelleborg. Lokalmynten blev mycket populära under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet och i princip varje kommun med självaktning gav ut egna mynt. Den ledande numismatiska tidskriften vid denna tid, Skandinavisk Numismatik- Mynt & Medaljer var fullproppad med annonser för lokalmynt om inte jag minns fel. Populariteten blev kortvarig och om någon kommun idag ger ut lokalmynt låter jag vara osagt.

Enkronan 2009: För några veckor sedan skrev jag om 2009 års enkrona, den som vill läsa mer om denna kan hämta Riksbankens föreskrift på Rixlex SFS 2008:860 (observera dock att föreskriften ligger i .pdf-format varför det krävs Adobe Acrobat för att läsa den)

Leave a Reply

Your email address will not be published.