Stort fynd av svenska kopparmynt

På forumet Svenska mynt på nätet presenterades för några dagar sedan ett stort fynd av svenska kopparmynt i Ryssland. Av bilder på forumet att dömma verkar det röra sig om mynt från första halvan av 1600-talet. Såväl rundmynt som plåtmynt har hittats och det i stora mängder. Bl.a. visas en halvfylld hink, modell större, bland bilderna. Tidigare bilder på en nu nedlagd site kopparmynt.se?? har visat bilder på liknade fynd från öst. Många av det tidigare fynden har bjudits ut på olika auktionssiter och marknaden har formligen översvämmats inte minst av tidiga fyrkar från Christinas tid. Fyrkarna har oftast varit av relativt god kvalitet. Kvaliten på det nu redovisade fyndet är svårt att avgöra.

Media har idag också rapporterats om ett stor myntfynd i Kina. Här rör det sig dock inte om hinkvis med mynt utan om tonvis med mynt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.