Falsk 5 kopek 1787…

Det fortsätter dyka upp svenska förfalskningar. Just nu säljs en nypräglad “svensk” femkopek 1787 på tyska eBay. Naturligtvis är ett exemplar med röd kopparglans lätt att avslöja. Jag har för dåliga kunskaper om dessa mynt för att kunna avgöra om det är en “bra” kopia eller om det finns detaljer etc. i myntbilden som gör att den är lätt att avslöja som en modern efterprägling? Jag tror ingen köper myntet som äkta, men vad som händer vid nästa försäljning vågar jag nästan inte spekulera i. En femkopek även i uruselt skick kostar som bekant en slant. Om myntet skulle “bli” rejält “cirkulerat”, få “patina” och säljas som ett “jordfynd från öst” tror jag många skulle bjuda i hopp om att göra ett fynd… (hemska tanke).

Det känns olustigt att tekniken att producera efterpräglingar bara går framåt, det är inte bra för vår hobby och numismatiken. Jag ser bara två sätt att råda bot på detta 1) att upplysa om de förfalskningar som är kända, SNF har tagit ett bra initiativ med sidan Falska mynt, 2) värna om provienser. Går ett mynt att följa i tidigare ägarled bör risken för att myntet är falskt minska väsentligt. En bra proviens borgar för äktheten, jag har svårt att tro att både de storsamlare och etablerade mynthandlare/ auktionsföretag som tidigare haft ett mynt i sin ägo skulle ha missat att det är falskt. Tiden som proviensen går att följa är också av vikt.

Kina kopiorna av riksdalern 1781 dök upp i slutet av 2006. En riksdaler 1781, om än “stampidentisk” med den falska som är såld på 1900-talet kan inte vara en kinakopia osv. (Exemplet ovan är hämtat från verkligheten, för några år sedan såldes en riksdaler 1781 på Tradera som hade stor likhet med de falska, bland annat vissa stampklumpar, men centreringen var olik de falska. Säljaren var ärlig och uppgav att det troligen var en kinakopia men efter en diskussion på ett internetforum kom det fram att myntet var äkta och säljaren fick sedan rätt betalt för myntet! Det aktuella myntet fanns dessutom avbildat i en auktionskatalog från 1900-talet)

På svenska Tradera fortsätter det att dyka upp falska riksdalrar Oscar I präglade i oädel metall. Ibland säljs dom som kopior men långt i från alltid, någon enstaka gång är dom märkta “kopia”. Tradera verkar inte ta så allvarligt på att kopior säljs. Jag tror att den enda vägen att få stopp på dessa är att vi alla som ser dessa anmäler förekomsten till Tradera, så tveka inte om du ser förfalskningar anmäl dom!
Anmälan gör du via ovanstående “länk” på respektive Tradera annons. “Länken” är placerad längst ned till höger i annonsen.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.