1, 2 och 5 kronor 2016

Jag kanske var lite “snål” igår som bara skrev om tvåkronan. När myntserien byts ut (2016) är det bara tiokronan som får behålla sin nuvarande design och storlek. Orsaken till bytet av myntserien är flera. En viktig orsak är att minska vikten på de växelmynt som hanteras, vilket medför såväl lägre hanteringskostnader som tillverkningskostnader.

Ovan ser du, under bilderna från Riksbanken, storleken på den nuvarande myntserien. Det vill säga enkronan som haft samma storlek sedan 1875, tvåkronan sedan 1876 och femkronan sedan 1972. Alla blir dom nu mindre i diameter och betydligt lättare. Den nya femkronan, tvåkronan och enkronan kommer att i jämförelse med dagens mynt bara att väga 64, 36 respektive 50 procent. (klicka på bilden ovan för att komma till Riksbankens information om de nya mynten)

Leave a Reply

Your email address will not be published.