Vilka mynt ska jag spara?

Om ett drygt år släpps den nya myntserien. Bara 10 kronan blir kvar i sin nuvarande utformning. Utbytet medför att övriga mynt en, två och femkronorna, ganska fort kommer att bytas ut och försvinna ur cirkulation. Tvåkronorna som ännu är giltiga försvann visserligen redan tidigt 1980-tal.

Fick en fråga på temat -Vilka mynt kan vara värda att spara? Frågan i sig var lite bredare men nedan fokuserar jag på en och femkronorna.

Överlag kan väl säga att det finns så många ocirkulerade exemplar av varje årgång att få cirkulerade mynt kommer att få något samlarvärde i framtiden. Bara från årsseten finns tio-tusentals ocirkulerade mynt av varje årtal och valör, lägg därtill alla myntrullar om lagts undan. Under 1990-talet var dock produktionen av vissa årtal låg, vilket medför att dessa mynt har ett visst samlarvärde även om de är cirkulerad. Enkronorna 1986, 1993, 1994, 1995 och 1996 har alla präglats i upplagor lägre än en miljon. Samma sak gäller för femkronorna 1986, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 och 1999 där upplagan inget år överstiger en miljon, särskild femkronorna 1998 och 1999 är präglade i “riktigt låga” upplagor med färre än hundratusen av vardera årtalet.

Typmynt har alltid intresserat samlare och därför kan även de minnesmynt som präglats av dessa valörer vara värda att lägga undan, det vill säga femkronan 1995 (FN 50 år) och enkronorna 2000 (millenium), 2009 (separationen från Finland) samt 2013 (CXVIG 40 år på tronen).

Femkronorna 1972 (utan strömmar) och 1991 (mm U) är svåra och kostar redan idag ett par hundra i lätt cirkulerat skicka. De få enkronorna före 1968 som fortfarande är i cirkulation innehåller silver. Silvervärdet är idag runt en tia per mynt och upphandlarna betalar därför 7-8 kronor per styck.

Slutligen bör alla större felpräglingar och andra avvikande mynt sparas, alltså mynt präglat på felaktigt myntämne, snedpräglade mynt och mynt som felaktigt utstansats eller fått felaktig stampställning.

Lycka till i jakten på ovanligare mynt. Nu är det skolavslutning som gäller för min del!

IMS >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.