Obestämd pollett?

Polletten är omnämnd och kontramarkeringen som ser ut som “FPK” är avbildad i Stiernstedts pollettförteckning i NM XII där den är upptagen under obestämda polletter. Stiernstedt beskriver ett exemplar där kontramarkringen är gjord på 1 ÖrKM Fredrik (1720-1721) som i sin tur är överpräglad på nödmyntet Wett och Wapen (det exemplaret skulle jag som samlare av 1 ÖrKM vilja ha!).
Den aktuella kontramarkeringen är gjord på en norsk 2 skilling från 1811. Stiernstedt beskriver bara kontramarkeringen “FPK” i sin förteckning. Polletten på ett norskt mynt verkar även ha en kontramarkering på frånsidan. Denna är svårtydbar men jag tycker mig kunna se antydan till “kvistar” åtminstone nederst i kontramarkeringen.

Eftersom NM XII utkom 1890 och den senaste kända(?) kontramarkeringen alltså är från 1811 har polletten tillkommit i tidsspannet 1811 och 1890. 2 skillingen 1811 är sliten och var troligen inte ett giltigt betalningsmedel när den blev pollett. Polletten borde inte tillkommit före 1840 talet. Troligt är också att Stiernstedt hade haft polletten på 1 ÖrKM i sin besittning ett tag när han skrev NM XII. Hade polletten varit i cirkulation under den period som Stiernstedt verkade hade den nog kunnat identifieras.

Polletten bör alltså tillkommit och använts runt 1850. Eftersom den är känd både på svenskt och norskt mynt är det inte helt osannolikt att den använts i de västra delarna av Sverige eller är det en norsk pollett?

Så till frågan: Är det någon som vet mer om denna polletts ursprung eller har teorier om vad “FPK?” och “kvistarna” står för? Alla tips är av intresse. Jakten på pollettens ursprung fortsätter och får jag upp några bra spår återkommer jag till dessa på bloggen!

Ingemar

Leave a Reply

Your email address will not be published.