THE END…

“Ingemars Myntsida” firar just idag, den 15 maj, 20 år på nätet. Jag avstår från att fira. För ett år sedan skrev jag att 2018 troligen skulle bli sista året och det gäller fortfarande. Därför har delar av myntsidan släckts ned under våren.

Jag har inte övergivit intresset för mynt/numismatik och tror mycket starkt på det digitala. Alltså är det inte helt osannolikt att jag i framtiden kommer tillbaka i annat format.

Adressen ingemars.se behåller jag och där kommer du även framöver att hitta
Agendan, Länkförteckningen samt några “Litteratursidor”.
Inga adressändringar sker och sidorna kommer även fortsättningsvis att vara lika aktiva som tidigare!

(Vissa sidor från f.d. ”Ingemars Myntsida” kommer tillsvidare att kunna nås från ingemars.se men dessa sidor kommer inte att uppdateras.)

Tweets på Twitter kommer att kunna läsas på ingemars.se

Vad gäller “Ingemars Myntblogg” blir däremot detta det sista inlägget.

Jag sänker alltså ambitionsnivån för mitt digitala/ publika engagemang rejält. Hoppas att jag under de 20 år jag varit aktiv åtminstone något har bidragit till att öka intresset för mynt och numismatik. Det har blivit över 1000 inlägg och artiklar (hemsida, blogg, e-zine och papperstidningar) och jag har svarat på över 10.000 mailfrågor rörande mynt (en-till-två-om-dagen). Hur många besökare sidan haft vet jag inte. Men bara under 2017 (trots ett långt sommaruppehåll) var snittet 550-600 besök per dag.

Man kan alltså säga att “Ingemars Myntsida” (1998-2018) och “Ingemars Myntblogg” (2007-2018) lämnar internet med flaggan i topp och det är väl så man ska sluta!

Får passa på att tacka alla som besökt Ingemars Myntsida och Ingemars Myntblogg, utan Er besökare och all den feedback jag fått hade mina två små projekt aldrig kunnat pågå i 20 respektive 11 år.

/Ingemar S

Leave a Reply

Your email address will not be published.