Rekord x2 på Bukowskis…

Jag fick rätt i mina spekulationer häromdagen. Rekordet för ett svenskt numismatiskt objekt slogs två gånger under dagen.


Haupt-kabinettet såldes för 1,500.000, 50 procent över utrop. Med 20 procent i inropsavgift betalade alltså köparen hela 1,800.000 för skåpet. Någon timme senare vid halv två överträffades detta pris av 8 dalern 1659. 8 dalern som hade det beskedliga utropet 250.000-300.000 slutade cirka 6 gånger utropspris. Efter en mycket lång budgivning (jag följde den “live” på Bukowski.se) stannade budgivningen på rekordnivån 1,875.000, vilket med köparprovisionen inräknad ger ett pris på 2,250.000 !!!

Frågan är om denna ny rekordnotering inte kan locka fram Bondes 10 daler till försäljning? Tidigare har det sagts att 10-dalern och övriga plåtmynt i Eriksbergs-samlingen aldrig skulle komma ut på Nordlinds auktioner. Men när den relativt “vanliga” 8-dalern säljs för 2,250.000 kronor inklusive köparprovision kommer naturligtvis spekulationer kring 10 dalern 1644 att ta fart. Om 10 dalern någon gång ska säljas, så kanske läget är nu. 10 dalern är betydligt mer spektakulär än 8 dalern, det är det tyngsta myntet i historien* och dessutom betydligt svårare.

Teoretiskt finns det idag bara två 10 dalers mynt som skulle kunna komma ut på den privata marknaden. Bondes exemplar som nämns ovan och Cavallis exemplar som idag finns på Avesta myntmuseum. Övriga 10 daler finns i säkert förvar på statliga institutioner. Med dagens slutpris i åtanke är det inte någon omöjlighet att 10 dalern, om den kom ut till försäljning skulle skulle kunna nå ett åttasiffrigt belopp…

* det har i modern tid präglats tyngre mynt, men dessa har mer varit avsedd som spektakulära utställningsobjekt och de har aldrig varit avsedda för cirkulation.

* bilder publicerade med tillstånd av Bukowskis


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *