Vikingatidssymposium 27 mars

Svenska Numismatiska Föreningen arrangerar ett mycket intressant symposium på Kungliga Myntkabinettet den 27 mars. Det är ett heldagssymposium som pågår 0900-1600. Dagen innehåller 10 olika föredrag samt en paneldiskussion med samtliga tio föreläsare på plats.

I samband med symposiet släpps del 2 av den Svenska Mynthistorien – Vikingatiden ca 995–1030 !

Mer information om symposiet finns att läsa på Svenska Numismatiska Föreningens hemsida, på hemsida finns också “abstracts” av samtliga föredrag. Ett bokbord med litteratur om vikingatiden kommer att finnas tillgängligt under symposiet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *