Kinesiska kopior

Antalet nytillverkade mynt från Kina bara växer. Mängder av kopior av amerikanska dollar mynt och andra länders mynt i dollar storlek florerar nu på marknaden.

Även våra nordiska grannländers mynt är föremål för masstillverkning. Går man idag in på den stora amerikanska auktionssiten finner man en mängd norska, danska och finska kopior. I princip hela myntningen av norska kronmynt från Oscar II finns nytillverkad. Men även såväl tidigare som senare präglade norska mynt har nypräglas. Även svårare danska mynt kopieras. Våra svenska mynt är än så länge relativt förskonade från förfalskningar. Inga nya förfalskningar utöver de som jag tidigare redovisat förefaller existera. Problemet med de kinesiska samlarkopiorna är att även om de mynt som avbildas vid försäljning är märkta “replica” eller “copy” så förefaller de mynt som levereras sakna denna märkning. Jag har köpt några mynt i studiesyfte, tyvärr har samtliga levererade exemplar varot omärkta. Kopiorna är billiga och jag har inte betalat mer än 2-3 USD styck för dessa kopior, porto inkluderat från Kina…
En genomgång idag visar att följande finns till salu.

SVERIGE
5 öre
: 1909sk, 1910, 1917 brons, 1927
2 öre: 1920 järn
(läggt till detta riksdalrarna 1781 och 1846)

NORGE
2 kronor: 1878, 1885, 1887, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1908 ,1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916
1 krona: 1875, 1877, 1878, 1879, 1881, 1882, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1900, 1904
50 öre: 1874, 1975, 1877, 1880, 1885, 1887, 1888, 1897, 1899, 1904
5 öre (järn): 1918, 1920, 1945
1 specie daler: 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1785, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857
24 skilling: 1847, 18481852, 1853, 1855
2 skilling: 1825, 1827, 1828, 1834
1 skilling: 1824, 1825, 1827, 1828, 1831, 1832, 1833, 1834

DANMARK
1 öre
: 1876, 1878, 1881, 1892
2 öre: 1876, 1887, 1892
5 öre: 1875, 1890, 1923
1 krone: 1924, 1960
1 speciedaler: 1820, 1822, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1833, 1834, 1835, 1838, 1839

FINLAND
1 penniä: 1864, 1865, 1870, 1882, 1884,
25 penniä: 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1874, 1876
50 penniä: 1864, 1867, 1876, 1890
1 markka: 1864, 1865, 1866, 1867, 1870, 1949
2 markka: 1865, 1866, 1867, 1868, 1874, 1905, 1906, 1907, 1908

Ingen trevlig utveckling som dessutom kan skada intresset för myntsamlande om dessa kopior skulle börja saluföras av mindre nogräknade personer i Sverige.

Känner du till andra moderna kopior tar jag gärna emot information om dessa. På min hemsida har jag skapat en förteckning som jag kontinuerligt kommer att uppdatera om nya kopior dyker upp.

INGEMARS MYNTSIDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *