Felpräglad femkrona ?

Jag får många mailfrågor om mynt. En av de vanligaste enskilda frågorna är om felpräglade femkronor. Jag får säker i snitt en fråga om dessa mynt per månad. Konstaterar också att dessa mynt frekvent förekommer på olika auktionssiter, oftast benämnda felprägling.

Myntet ovan är dock ingen felprägling utan en medveten åverkan på myntet för att höja dess värde, dock inte samlarvärde.

Orsaken till åverkan är myntets, till vikt och diameter, stora likhet med den tyska fem-marken. Den typ som användes fram till det att Euron infördes i Tyskland. Det tyska myntet vägde 10,0 gram och hade en diameter på 29,0 mm. Det svenska myntet väger 9,5 och har diametern 28,5 mm. Men den viktigaste orsaken var att växlingskursen på D-marken var drygt drygt fem svenska kronor.

Någon kreativ person i Tyskland konstaterade likheten och kom också på att om man ökar den svenska femmans diameter något så fungerar den utmärkt som en fem-markare i tyska parkerings-, varuautomater etc. Att det svenska myntet vägde något mindre än det tyska myntet spelade tydligen mindre roll för automaterna.

Jag har sett uppgifter om att hundratusentals svenska femmor “exporterades” till Tyskland där dom “omvandlades” till tyska “fem-marker”. Förvandlingen gav en nätt liten förtjänst på drygt 500% då fem mark var värt drygt 25 kronor !

Vad har mynten för värde idag? Naturligtvis inte mer än vad som står på mynten, alltså fem kronor.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *