Hej då öret…

Nu slutar vi använda öret som myntvalör. I morgon är sista dagen som 50 öringen är giltigt betalningsmedel.

Den första 50 öringen präglades 1857 nu har den sista lämnat oss. Att 50 öringen försvinner är i sig inte så stort. De senaste 40 åren har vi sett flera öres valörer försvinna, 1-2 öringen 1971, 5-25 öringen 1984 och 10 öringen 1991. 50 öringen kommer snart att glömmas bort. Större är då att öret tas bort från de präglade mynten. Den första ettöringen präglades av Gustav Vasa 1522. Före detta datum hade öret varit en valör att räkna med, dock utan att något öre präglades. Även i framtiden är öret en valör att räkna med. I den dagliga handeln försvinner inte öret, framöver kommer varor att säljas för 19,99, 124,95, 67,67 etc. Dock kommer en avrundning av totalbelopp ske när vi väl ska betala med mynt och sedlar. Belopp upp till 49 öre avrundas nedåt och belopp på 50 öre eller mer uppåt. Öret som en del av kronan försvinner alltså inte. Dock försvinner den präglade valören öre, efter 488 år i cirkulation… Vilket åtminstone för oss myntsamlare är en dag att lägga på minnet. Vi får se hur länge vi får behålla kronan, kanske är också den snart en minne blott och vi betalar i euro?

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *