Hagander 3 – slut

Nu har (preliminära) slutpriser lagts ut på Künkers hemsida. Omsättningen blev som vanligt mycket god när Hagandermynt säljs. En snabb överblick ger vid handen att omsättningen troligen blev mellan 15-20 mkr, vilket ännu en gång skulle tyda på ett snittpris kring 70 tkr/ objekt!

Ett 40-tal objekt passerade 10.000€ gränsen och sex av dessa 50.000€. Dyrast blev 20 dukaten 1633 Wolgast (100.000€) följt av 5 dukat 1645 Riga (75.000€), 10 dukaten 1650 Bremen (75.000€) och 10 dukaten 1655 Riga (65.000€) alla i guld. Dyraste silvermyntet blev dalern (svärdet) 1534 (55.000€).

Dalern 1534 (kronan) och 2 dalern Vadstena kostade 30.000€ respektive 19.000€ dvs ungefär i paritet med vad motsvarande objekt betalades på MISAB 6. Den unika riksdalern 1713 med rutad rand, allså den första riksdalern med randskydd, slutade på 7500€

Provisionen på Künker/Nordlind ligger mellan 20-25% och är inte medräknad i prisuppgifterna ovan. Euron står idag i 8,87.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *