Utställare på FriMynt 2012

Nu är listan med FriMynt:s utställare på lördag tillänglig. Totalt finns ett 50-tal handlare m.m. på plats. Förteckningen hittar du här – FriMynt 2012


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *