Myntets dag i Göteborg på lördag

På lördag (12 oktober) hålls Myntets dag på Göteborg Stadsmuseum med start 1030. Under dagen hålls fem föredrag och dessutom en timmes expertbedömning av mynt. Titlarna på föredragen är
1. Varifrån kom pengarna till utbyggnaden av Göteborg under 1800-talet?
2. Myntningen i Färjenäs under 1609-11
3. Barnamördaren Herodes den store
4. Religiösa symboler
5. Eldsdyrkarnas mynt
Myntets dag är ett samarrangemang mellan Holtska Stiftelsen och Göteborgs Numismatiska Förening (GNF). Program, adress och tider hittar du på GNF:s hemsida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *