Tredjehandsinformation från 1700-talet!

Seklen går fort och 1700-talet känns idag väldig avlägset. Ett mynt från 1700-talet är i de flestas (icke myntsamlares) ögon “fruktansvärt” gammalt.

Min morfar hade många gamla skrönor att berätta. Sanningshalten i dessa var nog inte alltid 100-procentig, men dom var spännande. En gång berättade morfar en historia om en soldat som för Gustaf III:s räkning hade krigat för den franske kungen under den franska revolutionen. En historia hans själv hört berättas och en händelse som jag inte riktigt trodde på, men som jag några år senare fick bekräftad, tyvärr fanns inte morfar i livet då.

Morfars historia var enkel. När han var liten hade hans morfar berättat en historia som han själv hört när han var liten. Morfars morfar träffade en liten gubbe boende i ett soldattorp i Bollebygds kommun. Gubben hade i sin ungdom följt med en svensk armé till Frankrike och Paris för att strida på den franske kungens sida mot Napoleon. En historia som den gamle soldaten var mäkta stolt över och som han gärna berättade.

När jag några år senare i en bok just läste om Gustaf III:s arme som avreste till Frankrike förstod jag att det morfar berättat var tredjehandsinformation från franska revolutionen! En händelse som inträffade på 1700-talet… Den gamle soldaten var troligen född någon gång kring 1770. I unga år tog han värvning och åkte till Frankrike. Soldaten blev relativt gammal och när min morfars morfar var liten befann han sig i samma rum som soldaten och lyssnaden till den spännande historien. En historie han mindes och som han återberättade för min morfar och morfar sedan för mig. 1700-talet är inte så långt borta och för mig var det alltså möjligt att få muntlig tredjehandsinformation från franska revuolutionen! Nu måste jag erkänna att jag inte fick några exakta detaljer från bataljerna kring franska revolutionen, men ändå kunskap om att en svensk armé skickades dit.

Soldaten ca 1770-1850(?) > Morfars morfar 1836-1915 > Morfar 1899-1988 > Ingemar

När vi läser det som skrevs i skarven 1600/1700-tal, exvis av Brenner, tycker jag vi ska betänka att tidsrymden från medeltiden fram till Brenner faktiskt inte är länge än den från svenske soldaten till våra dagar. Brenner kan med andra ord ha haft muntlig tredje handsinformation om det som hände vad gäller myntningen före Gustaf I Eriksson!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *