Omvärldsbevakning

Både professionellt på jobbet och privat inom numismatiken tror jag omvärldsbevakning är en av de viktigast aktiviteterna vi kan ägna oss åt.
För att komma vidare gäller det att ta till sig det som händer i omvärlden. Det är lätt att bli hemmablind och tycka att det är bra som det alltid varit. Jag är övertygad om att numismatiken liksom samhället i stor är inne i en snabb förändringsresa där det gäller att hänga med för att inte halka efter. De stora landvindingarna inom numismatiken görs kanske inte inom kärnområdet mynt utan digitalt.

De mynt som omsätts idag är samma mynt som omsattes för hundra år sedan. Visst tillkommer det alltid nya mynt (och försvinner för den del också mynt) men i princip är det samma mynt som omsätts idag som tidigare generationer samlade och förvaltade.

Digitalt har vi genomgått en revolution de senaste femtio åren.
– Viktigast kanske är den utveckling fotografiet haft. Från “rastiga” bilder i enkla kataloger till perfekta digitala bilder. I början var de digitala bilderna små och lagringsmedia dyrt. I takt med att priset för lagringsmedia sjunkit och datorkraften ökat kan vi idag med lätthet hantera och lagra bilder på 100 mb. Alltså format där ett litet mynt med perfekt upplösning kan förstoras till en diameter på över 1000 mm.
– Handeln har helt förändrats. På 70-talet fanns kanske 100 handlare i Sverige med butik! Något senare började stencilerade lagerlistor distribueras runt. Listor som sällan innhöll bilder utan bara en enkel beskrivning av myntet och ett pris. Idag är i princip all försäljning mer eller mindre digital. Bra bilder, bra internetverktyg, snabba uppkoppplingar och digitala betalningssätt gör att handel med mynt är en global företeelse.
– Snabba datorer och hög lagringsförmåga gör att vi idag kan hantera enorma datamängder. Mycket forskning som tidigare generationer ägnat år åt kan idag säkert bearbetas digitalt på några sekunder…

Med detta lilla retroperspektiv vill jag visa att utvecklingen de senaste femtio åren gått otroligt fort trots att vi kanske inte märkt det? Jag är övertygat om att utvecklingen inte kommer att avstanna utan att farten kommer att accelereras upp. Lika stor utveckling som gjorts på femtio år kommer att göras igen. Denna gång kommer det inte att ta femtio år utan max fem-tio år. Är övertygad om att framtida generationer kommer att samla på ett helt annat sätt än vi gör idag trots att det är samma mynt idag, imorgon och för hundra år sedan…

Sverige är i sammanhanget en “liten ankdamm”. Ett land med 10 miljoner invånare varav kanske någon promille har ett litet intresse för mynt och numismatik. För att vi ska hänga med i utvecklingen måste vi ägna mer tid åt vad som händer i vår omvärld. Inte då bara i den numismatiska omvärlden utan också i den digitala.

Ett bra exempel på vad som idag går att göra är ex-numis.com. Ex-numis fokuserar på antika mynt och har samlat bilder från 1000-tals auktionskataloger i sin databas.
Med inte minst Syrien och plundringarna av Palmyra i färskt minne vet vi att provinienser är av stor betydelse. Att kunna visa att ett objekt “på ett ärligt sätt kommit ut på marknaden” blir allt viktigare. Lagstiftningar både i USA och Tyskland börjar ställa höga krav på att det ska gå att härleda objekt som omsätts, något som faktiskt börjar likna “omvänd bevisbörda”. Detta just för att undvika handel med objekt som plundrats i krigzoner etc. Men jag ser också kopplingar till det som nyligen skett i Sverige med stölder från både KMK och Göteborgs museum. Hade det funnits bra bildmaterial hade troligen stölder varit omöjliga, då de objekt som försvunnit lätt hade kunnat identifierats när de kom ut på marknaden. En liknande problematik finns kring alla konststölder som skedde under andra världskriget. Det har i många år funnits en USA-baserad lobby som kämpat för att dessa stulna objekt ska återföras till dess rättmätiga ägaren, vilket resulterat i att viss äldre konst som saknar provinienser före 1930-talet i princip är osäljbar.

Efter mitt besök på Sundsvall42 för någon månad sedan skrev jag att AI (artificiell intelligens) snart kommer tillämpas även inom numismatiken. Jag står fast vid den övertygelsen!

Ingemar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *