1.000.000 gränsen passerad !!!

Intresset för svenska mynt är stort. Antalet samlare förefaller ha ökat markant om man ser på antalet budgivare på on-line-auktioner typ Tradera, så tillkommer nya samlare vecka efter vecka. Priserna på mynt förefaller också öka. Tydligast syns detta på bra större silvermynt och guldmynt. Men även enklare mynt ökar i pris. Utbudet hos mynthandlarna förefaller ha minskat något och bra objekt säljs oftast omgående även om det begärda priset är betydligt högre än det som anges i de värderingskataloger som finns.

Om jag inte har helt fel så har också ett svenskt numismatiskt objekt för första gången passerat miljongränsen, möjligtvis finns privata försäljningar till högre pris? Ett rekorddyrt svensk mynt såldes i helgen i Tyskland, en Sture mark 1512 klubbades för 105.000 EUR, med dagens euro-kurs, provision och eventuella skatter medför detta ett slutpris för köparen på 1,2-1,3 miljoner kronor. Intressant är också att detta mynt tillhörde Bonde-samlingen och för mindre än ett år sedan såldes för mindre än halva priset i Sverige!

Intresset för svenska mynt förefaller vara på klar frammarsch såväl inom som utom Sverige!

För dig som är intresserad av mynt och inte redan är medlem, rekomenderas Svenska Numismatiska Föreningen (SNF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *