Rekordinflation

Zimbabwe har just nu rekordinflation. En sedel som lanserades i juli hade valören 100.000.000.000 dollar (100 miljarder dollars eller på engelska 100 billion dollar). Värdet på denna sedel är i skrivande stund några kronor. Inflationen i Zimbabwe är dock några miljoner procent per år, så sedeln kommer snabbt att tappa detta sitt nominella värde. Så sent som förra året trycktes det i Zimbabwe sedlar på 1 cent (0,01 dollar)…

Om detta är den högsta sedelvalören som tryckts låter jag vara osagt. Tyskland hade en liknade inflation på 1920-talet också Ungern och forna Jugoslavien har haft sedlar med mycket höga valörer

Blog Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *