50 öringens tid verkar förbi…

Blog Image

Riksbanken föreslår riksdagen att 50-öresmyntet upphör att vara lagligt betalningsmedel efter den 30 september 2010. Riksbankens statistik visar att 50 öringen i allt mindre omfattning används och därför föreslår man att valören tas bort.

Om Riksdagen följer Riksbankens förslag kommer alltså kronan att vara den lägsta valören i cirkulation från oktober 2010.

Naturligtvis kommer öret att finnas kvar vid prissättning av varor, men avrundning kommer att ske mot 1 krona istället som idag mot 50 öre. Att 50 öringen försvinner medför att de rena koppar/bronsmynten försvinner efter att ha använts i nästan 400 år. Det första svenska kopparmyntet präglades 1624, även om stark kopparhaltiga mynt förekom redan på Johan III:s tid. Kopparn kommer dock att finnas kvar som myntmetall, dagens 10 krona innehåller 89 procent koppar och både 5 och 1 kronan 75 procent koppar.

Som kuriosa kan nämnas att tillverkningskostnaden för en 50 öring idag är 30 öre, alltså i princip en ren förlustaffär för staten.

På Riksbankens hemsida finns mycket matnyttig information om de svenska mynten som idag cirkulerar bl.a. en rapport om den översyn av mynt och sedelserien som Riksbanken gjort.

Pressmeddelande från Riksbanken 2008-12-18

Ingemar Myntsida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *