Finanskrisen har ännu inte nått mynten !

Just nu pågår Aurum auktion 5. Jag var i Stockholm igår, idag följer jag auktionen live via datorn! Aurum uppdaterar sin hemsida varje minut och det går alltså att i princip följa auktionen live. Perfekt för den som lämnat anbud och som kan se resultatet av anbuden bara någon minut efter det att auktionen avslutats.

Att världen befinner sig i en finanskris märks inte på Aurum. I princip alla objekt går till mycket goda priser och jag tror att ett och annat prisrekord kommer att slås. Vid auktionen igår var det i princip fullt i auktionssalen och priserna mycket goda. Det jag har sett av auktionen idag (just nu är det fikapaus!) tyder på att priserna blir mycket goda idag också.

Visst funderar vi alla på om krisen även kommer att ge avtryck på myntmarknaden. Jag tror att den kommer att göra det men bara marginellt. Den svenska myntmarknaden är sund och balansen mellan utbud och efterfrågan har varit bra ända fram till krisen började i höstas. Jämför man med den förra finanskrisen för knappt 20 år sedan så är förutsättningarna helt andra. Då hade vi ett stort konsortie som under ett antal år pressat upp priserna till oanade nivåer. När sedan krisen kom och konsortiet havererade vändes utbuds/efterfrågekurvan helt om och priserna rasade rejält.

Möjligtvis kan vissa investerare tvingas sälja av mynt för att täcka andra förluster vilket skulle öka utbudet. Men jag tror att efterfrågan är såpass stor att det ökade utbudet bara påverkar prisbilden marginellt. När det är hausse på börsen söker sig naturligtvis även myntsamlare dit i förhoppning om snabba klipp, som senare kan omsättas i fina mynt! När börsen rasar och räntan nästan är noll söker sig investerar till mer värdebeständiga investeringar vilket inte minst syns på metallpriser som haft en mycket god utveckling sedan krisen började i oktober.

… och visst är det mer tillfredsställande att lägga sparpengarna på numismatiska objekt än i aktier, mynten ger ju glädje både nu och i framtiden!

Tillägg 14:55 Dom svenska myntet gick bra på Aurum, men det var inget mot de ryska där det blev många gånger utropspriset på de flesta mynten. Värst var #1042 46000(3000) och #1047 122000(30000), 1½ rubeln 1836 gick för 510000 köparavgift på 18,75% tillkommer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *