Färgarepenningar ?

Som samlare av kopparmynt hittar man ibland s.k. färgarepenningar. En färgarpenning är ett mynt som försetts med ett hål (för upphängning?) samt instansade siffror (troligen någon slags identifikation?). I huvudsak förefaller färgarepenningarna vara gjorda av mellanstora kopparmynt d.v.s. mynt av typen 1/6 ÖrSM, 1 ÖrKM, 1/4 skilling eller 1/2 skilling.

Jag tror att den äldsta färgarepenning jag sett var präglad på 1/6 ÖrSM Karl XI och den senaste präglad på ett skillingmynt Carl XIV Johan. Det underliggande myntet är ofta av relativt låg kvalitet.

* Bilden visar en färgarepenning med inskriptionen 4285, det underliggande myntet är en ettöring från Ulrika Eleonoras tid som i sin tur är överpräglad på nödmyntet Flink & Färdig 1718. Med andra ord ett välanvänt mynt !

Jag har under en tid sökt mer information om dessa färgarpenningar, dels varifrån namnet kommer, dels vad avser användningsområde och användningstid. Men har inte lyckats hitta några bra svar.

Första gången jag hittar ordet “färgarepenning” är i N.F. Bobergs auktionskatalog över Gustaf Cavallis samling från 8 december 1927. Nummer 229 är en lot med inte mindre än 90 s.k. färgarepenningar. Loten såldes tillsammans med två sammanpräglade frånsidor av 1/3 rd 1800 i koppar för 3:-.

Jag har hört två förklaringar på färgarepenningarnas användningsområde 1. att de använts på garverier för att märka upp skinn som garvades. 2 att de använts i färgindustrin för att märka ut olika tyger som färgades. Garvning tror jag dock att man kan utesluta. Vid garvning används starka kemikalier vilka borde ha skadat de oädla kopparmynten. De penningar jag sett har varit slitna men inte korroderade. Färgning låter alltså mer sannolik “färgare” är också ett gammalt skråyrke.

Användningstiden kan jag bara gissa. Troligt är väl att de mynt som använts har varit utgångna eller kasserade. Vilket skulle kunna tala för att färgarepenningarna använts åtminstone på 1850 talet men kanske även senare.

Har du kunskap om användningsområde eller tidsperiod när färgarepenningar användes får du gärna dela med dig av den kunskapen !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *