Plundring på Gotland

Som säkert många såg på TV i går och läst i tidningarna idag, så har tre män häktats för grovt fornminnesbrott. Enligt media handlar det om plundring med metalldetektor av en skatt nedgrävd på en åker vid Alva på Gotland. Hur mycket mynt och andra medeltida (vikingatida?) föremål som plundrats är inte känt. Att häkningarna skedde efter husransakningar hos de misstänkta kan tyda på att en del av skatten återfunnits. En representant för Länsstyrelsen på Gotland uppger att det kan röra sig om mer än 500 föremål och att värdet kan uppgå till 0,5 miljoner. Grovt fornminnesbrott är ett allvarligt brott och Kulturminneslagen föreskriver upp till fyra års fängelse.

Besökte själv Gotland i somras, det är imponerande samlingar som finns på Fornsalen.
En skattplundrare gör enstaka nedslag i terrängen där metalldetektorn gör utslag. Nedgrävda skatter splittras och kommer varken forskningen eller allmänheten till godo. Som vi vet från forskningen så är det just de samlade fynden som tillför forskningen mest. Dessa samlade fynd kan bl.a. ge information om när skatten lades ned och vilka utländska kontakter som dåtidens gotlänningarna hade. Det är alltid tråkigt när skatter plundras och att en av de misstänkta är “känd” i numismatiska kretsar gör inte saken bättre.

Jag vill kunna se dessa gotländska skatter på Fornsalen eller läsa om dom i vetenskapliga artiklar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *