Billigt blir dyrt på Tradera

Den 1 februari förändrade Tradera sin avgiftsstruktur. Jag har tittat lite närmare på vad detta innebär för säljare.

Traderas avgiftsstruktur medför att objekt i prisklassen 1-3:- är utan avgift. Från 4:- avgiftsbeläggs sålda objekt. Extremfallet är ett objekt som säljs för just 4:-, som får en avgift på hela 3:30 (83% i avgift…) och säljaren får alltså bara ut 0:70. Tradera har också ett tak för avgifter, 100:-. Taket nås vid ett försäljningspris över 3.500:-. Olika prisintervall ger varierande procentuell avgift. Nedan finns en tabell där den maximala respektive minimala avgiften inom intervallet anges i procent.

Jag har också tittat på de objekt som sålts (avslutade auktioner med bud) i kategorin “Mynt och Sedlar”. Idag får man fram ca. 40.000 objekt. I tabellen nedan har jag fördelat hur många objekt som säljs inom respektive intervall. Urvalet av genomförda försäljningar visar att hälften av objekten i kategorin säljs för 11-100:- och alltså belastas med en avgift från 35% till 11%. Medianpriset för ett objekt sålt i kategorin “Mynt och Sedlar” ligger på cirka 30:- och avgiften för medianbjektet är då 5:25, d.v.s. 17% av försäljningsvärdet

Sammantaget kan det alltså bli riktigt dyrt att sälja billiga objekt på Tradera. Särskilt om slutpriset skulle stanna på 4:- eller just över 4:-. Dyra objekt är däremot riktigt billigt att sälja. Ett objekt med slutpris 10.000:- kostar bara 1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *