Den Svenska Mynthistorien 2

Nu har volym 2 av den Svenska Mynthistorien (SMH) kommit ut. Den andra delen behandlar Vikingatidens mynt dvs perioden ca 950-1030 då Olof Skötekonung var regent. Det är en imponerande bok på hela 350 sidor där alla kända typer är avbildade. Boken pryder verkligen sin plats i bokyllan, ett praktverk.


Dessa tidiga svenska mynt tillhör inte mitt intresseområde men trots det sträckläste jag boken med stor behållning. Bildmaterialet är omfattande det är verkligen intressant att se hur mynten utvecklats eller snarare degenererats. De första mynten förefaller ha varit läsbara medan de senare har mer eller mindre förvirrade inskrifter. Boken innehåller också ett intressant kapitel om det första mynthuset i Sverige, det som var beläget i Sigtuna.
För den som är intresserad av Vikingatiden rekomenderas det symposium som Svenska Numismatiska Föreningen håller på Kungliga Myntkabinettet lördag den 27 mars. På symposiet kommer tio intressanta föredrag om vikingatiden att hållas. Det kommer också att finnas ett bokbord på symposiet där förutom den senaste utgåvan av den Svenska Mynthistorien även ett rikhaltigt utbud av böcker som behandlar vikingatidens mynt kommer att finnas till försäljning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *