Mynt, makt och människor

Tiden går fort. För ett tag sedan skrev jag om den intensiva månaden för oss mynt intresserade. Månaden som började med Aurum auktionen och som skulle avslutas idag med flera evenemang. Två av dessa blev av, Vikingasymposiet på KMK och myntmässan i Borlänge. Själv valde jag symposiet i Stockholm.

Det blev en intressant dag med 10 mycket inspirerande föreläsare. Föredragen spände över ett brett område. Allt från mynten, stamparna och stampkedjorna till den vikingatida viktekonomin behandlades. Vi som var på plats fick också en intressant koppling till dagens penningsystem. Skillnaden kanske inte är så stor som vi kan tro, när vi idag över landsgränser handlar med EUR eller USD! Jag hoppas att symposiet inte var en engångsföreteelse utan att det kan följas upp av fler symposier/seminarier med numismatisk anknytning. Dessa är uppskattade vilket inte minst syntes på deltagare antalet. Hörsalen på KMK var fylld och säkert ett 60-70-tal personer fanns på plats.

Det är en spännande period, denna kring år 1000, då de första svenska mynten präglades i Sigtuna. Intressant är också den vikttillverkning som bedrevs i Sigtuna. Jag var i Sigtuna jubileumsåret 1995 och inspirerades redan då av Malmers stampkedjor. Nu fick jag mig en ny duvning inom detta område och blev än en gång fascinerad över hur mycket dessa kedjor kan säga om mynten, makten och människorna.

Särskilt road var jag av resonemangen kring den vikingatida viktekonomin. Denna period i gränslandet mellan klippsilver/bitsilver och mynt har stor betydelse. Vid denna tid började låghaltigt silver florera bland klippsilvret vilket sänkte allmänhetens förtroende för denna form av silver. De engelska silvermynten höll hög kvalitet, så också de svenska. Detta medförde två olika värderingar, en på klippsilver och en på präglat silver, skillnaden kunde vara 1:2 men även större. Kungens porträtt och namn på mynten kan nästan jämföras med dagens kattfot som tillsammans med andra stämplar garanterar kvaliteten på de guld och silverföremål som tillverkas i Sverige.

Själv blev jag, efter dagens föreläsningar, väldigt inspirerad av vikingatidens mynt. Sedan tidigare har jag ett arabiskt 800-tals mynt i samlingen. Ett trevligt mynt som troligen cirkulerat i Sverige, kanske inte som mynt men väl som klippsilver. I kväll blev det ytterligare ett vikingatida mynt till samlingen, då en engelsk penny av ”long cross”-typ införskaffades. Ett mynt präglat 997-1003 i Lincoln av myntmästaren Unbein. Något mynt från Olof Skötekonung finns inte i samlingen, men framöver är jag säker på att även ett sådant mynt kommer att införlivas. Tillsvidare får detta engelska Aethelred II mynt, en mynttyp som varit en viktig inspirationskälla till de första svenska mynten, representera vikingatiden.

Om två veckor är det dags för FriMynt 2010 !!!

INGEMARS MYNTSIDA >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *