Kungligt Bröllop, nej tack!

För några år sedan meddelade Riksbanken att utgivningen av minnesmynt i princip skulle upphöra. Beslutet var en naturlig konsekvens av det allt minskade intresset för dessa mynt. Upplagorna som var efterfrågestyrda hade minskat betänkligt. De senast utgivna mynten hade haft upplagor på mindre än 10 000 (silver) respektive 1 000 (guld).

Riksbankens löfte om att minnesmyntsprägling skulle upphöra hade ett litet undantag. Vid speciella händelser kunde Riksbanken besluta om utgivning av nya minnesmynt. Ett kungligt bröllop är ett sådant speciellt tillfälle och Riksbanken har beslutat att utge nya minnesmynt. På grund av dagens höga metallpriser blir det två mynt i mycket udda valörer, 300 respektive 4.000 kronor. Upplagan är som tidigare efterfrågestyrd och det kommer att präglas så många mynt som det finns avsättning för. Det kommer säkert finnas ett stor inhemskt som utländsk intresse för dessa mynt. Upplagan kommer trots det ända bara bli en bråkdel av upplagan på minnesmyntet förra gången det begav sig, Kungen och Silvia 1976, 2. 000.000 mynt.

På myntets åtsida avbildas brudparet. Jag har lite svårt för en face mynt men konstnären Ernst Nordin har lyckats bra med detta. Frånsidan är intressantare, åtminstone ur ett heraldisk perspektiv, då det är första gången kronprinsessan Victorias vapen avbildas på mynt.

– bild från Riksbanken

Jag lägger pengarna på något annat. För 5.000 kronor som säkert slutpriset för dessa båda mynt blir, expeditionsavgifter och porto inkluderat, går det att köpa betydligt mer numismatiskt intressanta mynt. Mynt som har många hundra års historia. Om jag mot förmodan skulle ångra mig i framtiden kommer säkert dessa mynt, anno 2010, att finnas till försäljning för nominellt värde plus ett mindre påslag till säljaren.

Det blir alltså inget kungligt bröllop för min del…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *