Katalogerna till vinterns auktioner

Nu har alla tre katalogerna anlänt, Aurum, Misab och Künker/Nordlind. Vilka mynt som skulle säljas var redan känt via företagens hemsidor. Digitala kataloger är bra men det är först är när papperskatalogen anländer som förarbetet inför auktionen påbörjas för min del. I katalogen görs kommentarer till olika mynt och prioriteringsordning på vad som bör budas på.

Katalogerna är bra referensmaterial för framtiden. De inbundna katalogerna pryder dessutom sin plats i ”biblioteket”. Naturligtvis innehåller samling Julius Hagander del 1 de bästa mynten. Dock måste jag motvilligt erkänna att Haganders mynt ligger några divisioner högre än den serie jag spelar i. Jag får rikta in mig på Aurum och Misab som förutom en rad dyra toppobjekt innehåller objekt som bättre passar min börs…

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *