Misab vs. Aurum

Innan Aurum och Misabs auktioner valde jag ut 14 objekt som återfanns hos både firmorna. Båda firmorna hade dessutom satt mynten identisk kvalitet. Syftet var att se om priserna skiljde sig åt på de båda auktionerna.

Nu har jag jämfört resultatet från de båda auktionerna. I min lilla ovetenskapliga undersökning blev det i princip ”dött lopp” mellan firmorna, skillnader finns dock i enskilda objekt. Misab objekten såldes för 1000 kronor mer än dito på Aurum, en marginell skillnad på 3 procent. Slutpriserna på Aurum låg 108 procent över utrop och hos Misab 95 procent över utrop.

Tilläggas ska att mitt urval inte är representativt för respektive auktion i övrigt. Misab hade överlag såväl större bredd som bättre kvalitet på sina mynt.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *