50 öringen återinförs?

Ett nytt EU direktiv kan tvinga Sverige att återinföra 50 öringen. I en rapport “Harmonization of the European currencies; EG 103455/01/04/2011* “konstaterar den italienske EU kommissionären Econ. Dr. Alessandro Pietro Rillo att värdeskillnaderna mellan de europeiska valutorna är oacceptabelt stora. Han pekar bl.a. på att den lägsta valören i eurozonen är 1 cent samtidigt som den lägsta svenska valören är 1 krona, vilket motsvarar 11 cent. De stora skillnaderna kan medföra växlingsförluster för EU medborgare men kan också vara inflationsdrivande. Om Sverige ska följa direktivet fullt ut kan även 10 öringen komma att behöva återinföras. Då 10 öringen är den valör som värdemässigt ligger närmast 1 cent.

De svenska myndigheterna är upprörda och menar att EU i detta fall reglerar en medlemsstats inre angelägenheter. Ett återinförande av öret kan också bli en kostsam affär för staten. Ett av skälen till att 50 öringen avskaffades var som bekant de höga tillverkningskostnaderna.

För att hålla nere tillverkningskostnaderna föreslås den nya 50 öringen få ungefär samma storlek som den gamla 10 öringen. Om 10 öres valören återinförs kommer den att få en diameter på högst 5 mm (Sveriges minsta präglade mynt!). Mynten som är giltiga betalningsmedel förväntas bli präglade i mycket små upplagor och kommer troligen inte primärt att vara avsedda som gångbar valuta utan syftet är snarare att tillfredsställa den stelbenta EU byråkratin. Det gäller alltså att hålla sig framme om ett år när dessa mynt släpps, preliminärt 2012-04-01. De nya valörerna kommer troligen att bli riktiga rariteter. Jag har ännu inte fått svar på frågan om det går att förbeställa 10 och 50 öringen eller om mynten kommer att ingå i årssetet 2012.

Kuriosa i sammanhanget är att i går, 31 mars, var sista dagen för inlösen av den gamla 50 öringen.

”…EU ser allvarligt på om medlemsstater inte följer direktivet” säger EU kommissionär A.P.Rillo i en kommentar på fredagsmorgonen och tillägger “det här är inget att skämta om…”

*Rapport: EG 103455/01/04/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *