Åter till brottsplatsen…

Om mynten vet vi mycket, vem regenten, myntmästaren, gravören var. Däremot vet vi betydligt mindre om de människor som använt mynten. Ett mynt präglat i Norrköping har troligen främst använts i Norrköping och en gote främst på Gotland, men sedan spridits vidare. Alltså har mynten använts inom relativt vida geografiska områden. Polletter däremot har oftast haft ett mer begränsat användningsområde; ett gods, ett gruvområde eller en ångbåtslinje och ibland ett ändå mer begränsat område.

Besökte Uppsala förra helgen och vi ville på söndagen vara lite kulturella/historiska. Efter mycket dividerande bestämdes utflyktsmålet till Örbyhus. Platsen där Erik XIV satt fängslad och också togs av daga, förgiftad av arsenik. Om arseniken verkligen fanns i ärtsoppan verkar däremot vara mer osäkert.

På hemvägen åkte vi förbi en skylt som krävde en avstickare. I min enfald/ okunskap hade jag placerat Dannemora på ett helt annat ställe i Sverige… Nu när jag var någon kilometer från gruvområdet måste jag naturligtvis besöka platsen där några av mina polletter använts.

Det blev träff direkt och den första skylten på gruvområdet visade vägen till ”Storrymningen” och nästa vägen till ”Jungfrugruvan”. Gruvorna låg dessutom bara några hundra meter bort. Det är en häftig känsla att stå vid gruvorna och titta ner i hålen, där polletter märkta ”STORR” och ”JUMF” använts för ett par hundra år sedan. Snacka om begränsat användningsområde! några tusen kvadratmeter stort (… eller kanske mer korrekt ett antal kubikmeter). Tyvärr hade jag inga polletter med mig till Dannemora.

Här hittar du några bilder på polletter från Dannemora.

Dannemora gruvan kan vara så gammal som från 1200-talet. Att gruvan använts sedan 1481 finns det belägg för.

1992 lades gruvan ned, men pga. stigande råvarupriser har nu gruvan återinvigts!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *