Litteratur i olika former

Långhelgen som vi firade för
några veckor sedan gav tid över att förkovra sig. Jag inhandlade också några
viktigare böcker som av någon outgrundlig anledning aldrig tidigare hamnat i
mitt lilla numismatiska bibliotek. Bl.a. Stiernstedts och Volontis verk om
kopparmyntningen samt Hallborg-Hartmans förteckning, ofta benämnd (HH). Nu var
böckerna inte nya för mig, jag har gått igenom dessa tidigare. Men att ha böckerna hemma i bokhyllan innebär att innehållet
finns tillgängligt när helst en fundering dyker upp!

Surfade häromdagen runt lite planlöst
på nätet och googlade med olika numismatiskt relaterade sökord. En träff jag
fick var J-O Björks förträffliga artikel om ”pojkören/ 1 Ör KM 1772 på
irreguljär plants”. En artikel som är publicerad i Uppsalaklubbens jubileumsbok
Samlad Glädje. Gick därefter in på NKU:s hemsida och hittade hela boken artikel
för artikel
publicerade i pdf-format, trevliga digitala särtryck! Att lägga ut
en numismatisk bok i pdf-format på nätet tillgänglig för alla och en var är ett
mycket bra initiativ. Ett sätt att ytterligare sprida kunskapen om numismatik både
innanför och utanför den begränsade krets som vi myntsamlare trots allt är.
Påverkar digitalisering av myntböcker försäljningen negativt? Jag tror inte att så är fallet, kanske är det
tvärtom. Vi som vill ha boken i bokhyllan hemma köper den när den ges ut, men nya intressenter
kan tillkomma.

Ett annat bra initiativ, helt digitalt, är
Falcoins raritetsida. Det är ett hästjobb att gå igenom 120 välfyllda
kataloger, men ett viktigt arbete. Det redovisade resultatet är intressant
trots att det finns många luckor där författaren får ange att antalet kända
exemplar är någonstans mellan exempelvis 8 och 14 stycken. Åtta är säkra de
övriga sex kan vara identiskt med något av de åtta första men osäkerheten är
stor. Osäkerheten beror oftast på avsaknad av bild i den katalog som studerats
eller att bildkvaliten varit undermålig varför det inte med säkerhet gått att
avgöra om det sålda myntet är identiskt med något av de åtta tidigare listade…
En publik raritetslista berikar både författaren och läsarnas kunskaper. Genom att publicera sina iakttagelser kan författaren
få del av hundratals andra samlares erfarenheter av materialet. Ett osäkert
exemplaren kan knytas till en tidigare försäljning eller infogas i förteckningen
som ett nytt känt exemplar och för författaren okända exemplar kan dyka upp. Ett
gigantiskt pussel som säkert aldrig blir färdigt, men där varje pusselbit medför
att vi kommer ett steg närmare sanningen.

Köpte som sagt en hel del
litteratur den gångna långhelgen bl.a. Numismatiskt Forum 1-1999 (hade slarvat
bort mitt tidigare exemplar). Ett nummer där jag skrev om en framtida SM-bok på
nätet, en interaktiv SM-bok där läsarna aktivt kunde delta i bokens förädling. Tycker
Falcoins initiativ är en bra början på ett dylikt projekt. Hoppas fler följer
efter båda vad gäller rariteter och varianter!

INGEMARS MYNTSIDA>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *