Svenska Pollettföreningen, auktion 4

Polletter har varit viktiga
betalningsmedel i Sverige sedan 1600-talet, i den dagliga handeln var säkert
polletter på den tiden minst lika viktiga som mynten. Långt in på 1900-talet var fortfarande
produktionen av polletter stor. Idag används polletter fast i mer begränsad
omfattning. Men jag har åtminstone vid fyra tillfällen det senaste året stött
på polletter i olika former. Hissen upp till Kaknästornet, ”avfettningen” före biltvätten,
en duschpollett i somras samt polletter (eller rättare sagt spelmarker) på
Casino Cosmopol. Visst är det trevligt med moderna polletter men det är väl de
äldre som lockar mest.

Är du intresserad av polletter
rekommenderar jag ett medlemskap i Svenska Pollettföreningen. Som medlem i föreningen
kan du bl.a. vara med och bjuda på föreningens fjärde auktion nu
till helgen. Auktionen är en anbudsauktion med sista anbudsdag på söndag 20.00). Katalogen finns att ladda ned från föreningens hemsida. Massor med
trevliga polletter kommer att säljas. Men auktionen är som sagt bara öppen för
medlemmar, så vill du vara med och bjuda på auktionen anmäl ditt medlemskap redan idag!

INGEMARS MYNTSIDA>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *