Brenner och Rariteter

Skrev för några dagar sedan om
Samlad Glädje på nätet och Falcoins raritetssida. Två mycket bra initiativ.
Genom att publikt sprida sina kunskaper om rariteter får Falcoin tillgång till
den samlade kunskapen. För visst kommer vi läsare, om vi kan tillföra något, att
delge Falcoin våra rön.

Artikeln om ”pojkören” fick mig
att damma av Samlad Glädje boken och ögna igenom artiklarna ännu en gång. Läste
bl.a. Sundquists artikel om tidiga utgåvor av Brenners Thesaurus. En artikel
som tydligt visar att beteckningen Brenner 1691 inte alltid är helt
korrekt. Det finns många upplagor av
Thesaurus och dessa har kommit ut under en längre tid. Ett bevis för detta är
att i vissa böcker finns avbildningar av mynt/medaljer som präglats senare än 1691!

Bland de fyra Brenner som
Sundquist fokuserar på finns SNF´s exemplar med dedikation till Ludvig XIV.
Varför fick då den franske kungen ett exemplar? Jag tycker att detta avsnitt i artikeln
säger allt ”…Ett av Brenners syften med
att skicka exemplar till kända, numismatiskt intresserade personer var bl.a. för
att få information om främst medaljer med svensk anknytning som han inte kände
till. Detta för att kunna göra sitt verk så fullständigt som möjligt inför en
framtida ny utgåva.”

Cirkeln är sluten, Brenner och
Falcoin har naturligtvis samma syfte med sin publicering och spridning! Vilket också kan bli en uppmaning till oss alla – Sprid din
kunskap för att öka den!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

ps. Missade helt att blogga om mässan i Sigtuna, troligen
beroende på att jag aldrig planerade att åka dit… Information om många
myntevenemang finns i min Numismatiska Agenda. Saknas något? Tipsa mig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *