Svenska besittningar och deras myntning

En av mina favoritsidor på nätet
Svenska besittningar och deras myntning” är åter i drift. Sidan har till och
från under en längre tid inte gått att nå och för ett halvår sedan tog jag bort
länken i min länkförteckning, men nu finns den åter bland
mina Numismatiska länkar.

Besittningsmynten är ett
spännande kapitel i svensk mynthistoria. Mynt slogs i svenska besittningar från
Erik XIV:s tid och fram till början på 1800-talet. Sist ut var de kontramarkerade
mynten från ön S:t Barthélemy (svensk besittning 1784-1878). ”Svenska
besittningar och deras myntning” följer i princip samma uppställningen som
Sveriges Besittningsmynt (SB-boken) men innehåller förutom detta även information
om myntningen i Novgorod och Hessen-Kassel. Alltså de droppkopeker som slogs
under den svenska ockupationen i Novgorod 1611-1617 under ledning av de la Gardie
och mynten från Hessen-Kassel/ Schmalkalden under den tid Sverige var i
personunion med dessa områden. Fredrik I var lantgreve där 1730-1751. Mynten från personunionen är särskilt
trevliga då flera av mynten antingen har Fredriks porträtt eller hans monogram
som motiv. Nedan en serie 1 heller från Hessen-Kassel och Schmalkalden.

Som synes finns det en rad olika
typer bara av det lilla heller myntet. Många olika stampar har använts till
myntningen och det kungliga monogrammet skiljer sig markant åt på flera av dessa. Ett
eldorado för typ-/variantsamlaren!

Katalogen till auktion 8 ligger nu ute på Misabs hemsida!

INGEMARS MYNTSIDA>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *