Raritet på Misab?

På senare tid har jag börjat intressera mig för de små
besittningsmynten. Ett spännande och relativt outforskat område. Ännu idag 33
år efter utgivandet är Sveriges Besittningsmynt (SB) det gällande svenska referensverket…
(det finns modernare utländska
referensverk som innehåller vissa av besittningarna dessa har jag dock inte haft möjlighet att studera
). På senare
år och efter ”murens fall” har en mängd mynt från våra östliga besittningar
kommit fram. Många av de raritetsbeteckningar (XR och R) som anges i SB-boken måste
därför säkert omvärderas.

Det säljs många bra och trevliga mynt på Misab 8. Ett av de
svårare och kanske intressantaste är en liten oansenlig 1/24 taler 1658 från
Elbing (Staden), SB 63 XR. Konserveringsgraden i sig är OK men myntet har ett stort
plantsfel (flagning) och är dessutom partiellt dåligt utpräglad. Ett mynt som
av frimärkssamlare närmast skulle betecknas som en ”luckfyllare”.

Jag vet inte om årtalet 1658 fortfarande förtjänar sin XR-beteckning?
alla små Elbing mynt från Karl X Gustaf är XR-märkta i SB-boken, men jag tror
att den är riktigt svår. Den enda bild jag har som referens på mynttypen, som
bara präglades 1657-1658, är den i SB-boken och där avbildas ett mynt från 1657.

Nu blir det riktigt spännande… för SB-bokens 1657:a skiljer sig markant från Misabs 1658:a.
Myntet som säljs på Misab skulle väl närmast kunna jämföras med de tidiga 20
kronorna i guld från Oscar II, de med riksvapnet utan hjärtsköld.

På alla andra besittningsmynt av liknande typ och med
valören 1/24 taler finns hjärtskölden med! Alltså på de från Riga, Livland och
Elbing (Staden och Kronan) under perioden 1622-1701. ”Hjärtskölden” har visserligen olika innehåll delvis
beroende på vem som regerat; vasakärven, de bayerska rutorna eller det pfalziska
lejonet, men ”hjärtskölden” finns alltid där. Nu är det inte bara åtsidan som
skiljer sig från SB-myntet även frånsidan har ett avvikande utseenden. Parantesen
kring 3:an klockan sex saknas (3) och Elbing är fullt utskrivet till ELBINGEN (CIVI verkar vara utelämnat?). På SB exemplaret står det CIVI ELBIN.

Kan det vara en helt ny typ som säljs? Den som har
tillgång till de utländska referensverken får göra hemläxan ordentligt, är
detta det vanliga utseendet på 1658 eller inte?

Utropet är satt till 2000 vilket säkert inte är ett överpris.
Jag hade gärna bjudit på myntet, oavsett om det är en ny okänd typ eller inte, om det
inte funnits så mycket annat intressant på Misab. Jag får sikta in mig på de
rikssvenska mynten denna gång!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *