Den sista penningen

Några mynt från Haljaks 17:e auktion i Tallin förra helgen anlände idag. Inte det bästa men trevligast tycker jag en liten penning från Reval 1562 är (SB36).

Ett typmynt men också den sista penningen som den svenska kronan lät prägla. Penningen som valör har en lång historia. De allra första svenska mynten, de som präglades för Olof Skötkonung runt första milleniumskiftet bar denna valör. De sista rikssvenska penningarna präglades 1545-48 i Svartsjö (SM 212-215) och penningen från Reval blir den sist präglade svenska penningen om man även räknar våra forna besittningarna. Multiplar av valören penning förekommer dock senare och då i form av två- och fyrapenningar. Under Johan III präglades två-penningar utan år (1576)( SM120-121) och under Sigismund två- och fyra penningar 1594 (SM30-31 båda XR märkta) samt fyra-penningar 1597 i Reval (SB50).

Den medeltida mynträkningens enheter var mark, öre och penning. Vilket gör att penningen åtminstone teoretiskt fanns kvar i den svenska mynträkningen fram till myntrealisationen 1776 då marken togs bort.

Idag kom också katalog nummer 2 (mars 2013) från Werners Mynt & Tryck.

En trevlig katalog huvudsakligen med intressant litteratur men också med några gamla förordningar och mynt. Katalogen finns inom kort att ladda ned från Werners hemsida.

Ingemars Myntsida >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *