2013 års enkrona

I går presenterade Riksbanken utseendet på 2013-års enkrona. Det blir Carl XVI Gustafs 40 år på tronen som uppmärksammas. Detta blir den tredje enkronan med avvikande motiv. Först ut var milleniumkronan som gavs ut 2000, sedan kom kronan 2009 som uppmärksammade att det var 200 år sedan Sverige och Finland separerades och nu som sagt Kungens 40 år på tronen.

Personligen tycker jag att dessa “reguljära” minnesmynt är betydligt intressantare än jubileumsmynten i höga valörer som släpptes ut i parti och minut under många år.

När vi som fram till 1972 fick ett jubileumsmynt var 5-10 år var det OK men den inflation i utgivningar som präglat (sic!) både 1980- och 1990-talet blev för mycket. Mängder med mynt som aldrig varit avsedda för cirkulation och som kanske bara i något enstaka fall verkligen har cirkulerat. Närmast att likna med medaljer, eller ska man kalla dom statliga “lokalmynt” vars syfte främst var att berika utgivaren… Enkronorna präglas med ett helt annat syfte -att cirkulera, och att några av dessa mynt hamnar i samlingar är bara trevligt!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *