Kungstensgatan 27?

Idag blir det en bild på ett hus, nämligen Kungstensgatan 27. I många år arbetade jag på Kungstensgatan bara två kvarter från aktuell fastighet men har aldrig tidigare ägnat fastigheten någon större uppmärksamhet. När jag var på väg till ett möte tidigare idag passerade jag denna för svensk numismatik så viktiga adress och var tvungen att ta en bild. Vad har då Kungstensgatan 27 med svensk numismatik att göra? En ytterligare ledtråd i ämnet kan vara Slussplan 1-3 !

1928 ärvde Svenska Numismatiska Föreningen Sven Svenssons magnifika samling. Förutom själva objekten bestod arvet av en större summa likvida medel. Enligt testamentet skulle de likvida medlen användas för att inköpa en fastighet där Svenssons samlingar kunde förvaras. Valet föll på Kungstensgatan 27. Tyvärr hade föreningen inte råd att behålla fastigheten. Efter bara några år under krisåren i början av 1930-talet fick fastigheten säljas och samlingarna deponeras på annat håll. För 50 år sedan permuterades Svenssons testamente. SNF fick efter permutationen rätt att börja sälja de mynt som föreningen redan 1928 ärvt. Försäljningen fick ske under förutsättning att intäkterna tillföll den då nybildade Sven Svenssons Stiftelse för numismatik. En stiftelse som än idag har stor betydelse för svensk numismatik, inte minst genom att stödja bokprojekt, exempelvis den Svenska Mynthistorien.

Vad har Slussplan med denna historia att göra? Jo, det var där tobakshandlaren Sven Svensson under många år bedrev sin verksamhet. Kungstensgatan 27 kom in i mitt medvetande då jag för några år sedan läste “Alla dessa mynt – samlaren Sven Svensson” en trevlig liten skrift utgiven av SNF 2005 i vilken du kan läsa mer om Sven Svensson.

Som framgår av bilden så renoveras just nu Kungstensgatan 27 och större delen av fastigheten är dold av byggnadsställningar. Om jag har vägarna förbi nästa vår eller sommar hoppas jag kunna återkomma med en bild av en nyrenoverad fastighet med numismatisk anknytning!

En annan plats med numismatisk anknytning, åtminstone för mig, passerades också i dag. Hotell Continental precis bredvid Centralstationen i Stockholm. Mina första “större” myntinköp gjordes på just Continental. Någon gång under andra halvan av 70-talet anordnade Örtendahls mynthandel en årlig myntmässa på hotellet. Någon bild av Continental blir det inte i detta inlägg. Orsak, det fanns inget att fota. Kvar av hotellet som precis rivits fanns bara ett stort hål….

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *