50 års jubileum!

I dagarna är det 50 år sedan en stor händelse med stark numismatisk anknytning inträffade. John F Kennedy sköts till döds i Dallas, i dag för precis 50 år sedan. En händelse som säker orsakat prägling av ett antal
medaljer och mynt? Det är dock inte den händelsen jag tänkte uppmärksamma.

1928 dog Sven Svensson. På sin dödsbädd testamenterade han sin fantastiska samling till Svenska Numismatiska Föreningen (SNF). Tanken var att samlingen skulle ställas ut i en för ändamålet inköpt fastighet på Kungstensgatan i Stockholm. Tyvärr ställde den ekonomiska krisen på 1930-talet till det och fastigheten fick avyttras. Svenssons samling fick därför deponeras på ett annat ställe.

I början på 1960-talet begärde SNF permutation av testamentet och permutationen beslutades i juli 1963 av hans Majestät Konungen via Ecklesiastikdepartementet. (Som lite kuriosa kan nämnas att Olof Palme var den sista ministern på Ecklesiastikdepartementet. Departementet lades ned 1967 och ersattes då av det som vi idag kallar Utbildningsdepartementet.)

Permutationen medförde att SNF fick börja avyttra samlingen och det under villkoret att de influtna medlen gick till den nystartade stiftelsen, Sven Svensson Stiftelse för numismatik. En stiftelse som idag har ett betydande kapital och som årligen delar ut bidrag till bland annat projekt med numismatisk anknytning. Nästan direkt efter permutationen började SNF att sälja mynten i samlingen och den första försäljningen gjordes således strax efter permutationen.

I dagarna är det precis 50 år sedan de första Svenssons mynten såldes på auktion och alltså åter kom ut på samlarmarknaden (SNF auktion 53 den 25-26 november 1963). Riktig fart på försäljningen blev det 1966 (och 1970) då Hirsch mynthandel anordnade två storauktioner med Svensson mynt. Många objekt har sålts genom åren men ännu finns många objekt från denna gigantiska samling kvar. Senaste försäljningen av lite bättre Sven Svensson mynt gjordes på MISAB:s auktion i september, då bl.a. den på samlarmarknaden semi-unika riksdalern 1855 såldes. På SNF´s julfest i början av december kommer några enklare objekt från samlingen att auktioneras ut.

Sven Svensson har betytt mycket för svensk numismatik. Det är väl bara att lyfta på hatten (plommonstopet) för honom idag!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

ps. Datumet för MISAB 10 (jubileumsauktionen!) är nu spikat till den 14-15 mars. Det blir alltså auktion fredag eftermiddag och lördag. Om du har tid, titta också på kund enkäten från auktion 8. Bra jobbat MISAB! ds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *