numismatik.se

Har du nyligen varit inne på Svenska Numismatiska Föreningens hemsida? Tidigare var sidan relativt statisk och uppdateringar sällsynta. I våras fick www.numismatik.se en ny webmaster och på sensommaren presenterades en helt ny sida. Det gamla, relativt omfattande, materialet omstrukturerades och fräschades upp. Så var du nöjd med den gamla sidan så finns allt kvar om än i liten annan form!

Efter uppdatering och byte av webmaster har sidan också blivit riktigt aktiv och uppdateras nu många gånger per månad. Nytt är också att det förutom nyheter även läggs in och små artiklar och notiser. Särskilt trevlig är att det är flera olika författare till notiserna och artiklarna (Lennart, Jan-Olof, Kjell, Curt, Erik m.fl.) vilket borgar för både variation och kontinuitet. Som “bloggare” är det inte alltid lätt att fylla årets 365 dagar, inte ens årets 52 veckor med något vettigt. Inlägg skrivna av en och samma penna riskerar att bli lite förutsägbara i det långa loppet. Kontinuiteten är inte heller alltid den bästa, aktiva perioder varvas med långa uppehåll. Men så blir det lätt när tiden ska räcka till mycket inte minst familj och arbete. Numismatiken och då inte bara i ”bloggform” får ofta stå tillbaks för annat… Du kan också bidra till att hålla www.numismatik.se levande! Har du något du vill delge andra samlare är SNF:s hemsida ett bra forum. Varför inte skicka in en notis under temat ”månadens utställning”, “ett litteraturtips” eller något annat spännande?

På SNF:s hemsida hittar du också en förträfflig förteckning över kända förfalskningar och kopior av svenska mynt. Nu kanske inte omfattningen av falska svenska mynt är jättestor. Men varje gång ett falskt mynt säljs till en ovetande samlare är det ett nederlag för hela vår hobby. Ett otyg som vi med gemensamma krafter måste bekämpa. Det kanske inte går att eliminera handeln men varje minskning av den är ett steg i rätt riktning.

På tal om SNF, Du är väl medlem? Om inte är det hög tid att bli det! Kanske är ett medlemskap 2014 för en ickemedlem årets julklapp? För 250 kronor (lägre avgift om du är under 20 och lite högre om du är bosatt utomlands) får du ett års medlemskap i SNF. Med medlemskapet följer flera förmåner. Du får åtta nummer per år av den idag enda aktiva svenska tidskriften inom området numismatik, Svensk Numismatisk Tidskrift. Du har rabatterat pris på litteratur som du köper genom föreningen och fritt inträde på KMK m.m.

ps den 4 december säljer Bukowskis en mycket trevlig medaljsamling (samling Montell). Tack Ulf för informationen.ds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *