Lagar, förordningar med mera!

Igår hade jag ett inlägg med en bild på en gammal förordning. Men även nya förordningar är intressanta. De två senaste med myntanknytning beslutades i december förra året och kom ut 4 mars i år. Dessa båda föreskrifter (SFS 2014:84 och SFS 2014:85) behandlar våra nya mynt och sedlar, de som ska tas i bruk 2015/2016.

De nu aktuella förordningarna beskriver i detalj hur de nya mynten (och sedlarna) ska se ut. Motivet är beskrivet i text. Vikt, metallinnehåll, diameter och även vilken felmarginal viktmässigt som accepteras på mynten finns beskrivna.

Det är faktiskt inte så mycket som skiljer en 1600-tals förordning från en modern dito, åtminstone inte innehållsmässigt. Möjligtvis kan vi på de moderna förordningarna sakna myntmotivet, vilket återfinns på flera av 1700-tals förordningarna. Sedan är det naturligtvis trevligare med en förordning tryckt på lump-papper med ett typsnitt och ett språk som för länge sedan nästan är glömt. Gamla förordningar är dekorativa och gör sig riktigt bra bakom glas och ram, särskilt de stora i folio-format!

Jag har försökt sammanställa förordningar med numismatisk anknytning 1948-2014 på en särskild sida (saknas något är du alltid välkommen att kontakta mig). Jag har nöjt mig med förordningarna efter 1948. De äldre lagarna och förordningarna finns bra beskrivna i Numismatiska Meddelanden III av August W. Stiernstedt (åren 1375-1875 ) och i Nordisk Numismatisk Årsbok 1948 av Ernst Nathorst-Böös (åren 1876-1947).

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *