Fri entré 2015 på SEM/KMK

Som jag tidigare skrev så nämnde statsministern i sin regeringsförklaring att fri entré skulle införas på statliga museum. Idag kunde Kulturdepartementet och Finansdepartementet kungöra vilka museer som ska omfattas av reformen. Fri entré ska under 2015 införas vid följande av statens museer: Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, SEM/Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för arkitektur och design, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet. När under 2015 som den fria entrén införs är ännu inte beslutat. Reformen kostar 80 miljoner kronor…

Regeringens pressmeddelande 2014-10-17>>>

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *