MISAB 14 + 15 (PDF + Numisbids)!!!

En månad före auktionen fick vi som prenumererar på MISAB-katalogerna pappersversionen i brevlådan. Idag lades PDF-katalogerna ut på hemsidan och är tillgängliga för alla och envar.

Det är såklart en smaksak om man nöjer sig med PDF eller om man vill ha katalogen tillgänglig i bokhyllan hemma. Jag tillhör den senare kategorin även om jag också har PDF-kataloger nedladdade. Varför vet jag inte, då dessa alltid finns tillgängliga under Arkiv på www.myntauktioner.se

Objekten är också utlagda på Numisbids, stora och bra digitala bilder. Det är alltså bara att “hugga in” på det smörgåsbord av trevliga objekt, med proviniens Lindberg och Lundberg som MISAB bjuder på eller rättare sagt som du har möjlighet att bjuda på den 23 maj!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *