Att lösa in minnesmynt!

Inom några år kommer den svenska mynt (och sedelserien) att bytas ut. I juni 2017 blir flera av våra växelmynt ogiltiga.

I lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel kan du läsa om vilka mynt som slutar vara lagliga betalningsmedel 2017.

Mynt på 1-krona som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt,
Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet, Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes
från Sverige och Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef.


Mynt på 2-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt.


Mynt på 5-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt.”

Läser jag lagen rätt så verkar minnesmynten även framöver vara lagliga betalningsmedel. Jag har hört det på flera mässor och hörde det senast i helgen, det är svårt/ omöjligt att lösa in jubileumsmynt. Igår fick jag dock ett tips om att så inte alls är fallet. Om hur du går till väga för att lösa in minnesmynt hittar du på Riksbankens hemsida, Att lösa in minnesmynt.

Vad gäller jubileumstvåkronorna och femkronorna bör lagen ovan också gälla, fast dessa blir väl knappast inlösta eftersom silvervärdet idag är betydligt högre än det nominella värdet!

För den som är intresserad av sedlar finns en motsvarande text i lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel.

Vill du läsa mer om de lagar, förordningar och riksbanksföreskrifter som tillkommit efter 1948 kan du läsa om dessa på en särskild flik på INGEMARS MYNTSIDA.

Tidigare i kväll var det föreningskväll på SNF. Tema för dagen var “diskussionsafton” och många numismatiska diskussioner med vitt skilda inriktningar pågick runt bordet på Banérgatan. Kanske återkommer jag på bloggen om något av dessa ämnen lite längre fram. En del var riktigt intressanta.

IMS >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *