Sedlar!

Jag är främst intresserad av mynt, polletter och litteratur varför det blir relativt sporadiskt med inlägg om sedlar. Undantaget har väl varit denna höst då det blivit några inlägg om de nya sedlarna.

Svenska sedlar är ett riktigt intressant samlarområde. Sverige var ett av de absolut första länderna som använde sedlar. Bara kineserna var före oss. De första sedlarna började användas redan 1661 och Johan Palmstruch, grundaren till Sveriges första bank, Stockholms banco, var upphovsman till dessa. Att sedlarna blev mycket populära kan vi säkert ana. Alternativet var i många fall de tunga och otympliga plåtmynten. Trots att Palmstruchs sedlarna blev en succe hade dom en kort historia och allt slutade i en bankkrasch några år senare.

Sedlar kom under andra halvan av 1700-talet att etablera sig ordentligt i Sverige och har behållt sin positionen ända fram till våra dagar. För bara en månad sedan introducerades som bekant en helt ny sedelserie.

Förutom de sedlar som utgivits av statliga institutioner som Riksbanken, startade under 1800-talet en rad privatbanker sedelutgivning vilka erbjuder ett brett samlarområde med lokalanknytning. Privatbanksedlarna har länge ansetts som svåra och utbudet har inte varit stort. På senare år har det dock kommit fram en stor mängd sedlar till försäljning och svårighetsgraden har skruvats ned. Var alla dessa nya sedlar kommer ifrån kan man bara spekulera i.

Liksom andra betalningsmedel erbjuder sedlarna många olika samlarområden.Om du är intresserad av svenska sedlar rekomenderas varmt sidan Sveriges Sedlar.

Du får ha en riktigt bra helg!

Ingemar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *