Leijonancker då och nu!

Polletterna från Leijonanckers Klädesväveri i Stockholm är lite av mina favoriter . Polletterna är bland de första som präglades i Sverige och tillverkningsår för de tidigaste, de med valören “1 DALLER KOPPER M” är 1666-1668.

Nyligen kompletterades samlingen med ytterligare en pollett från Leijonanckers och då en modern sådan. Vet inte riktigt tillverkningsår på mässingspolletten men den borde ha tillkommit någon gång under första halvan av 1900-talet. Mässingspolletten mäter 22 x 22 mm och är inte försedd med någon tillverkarstämpel.

Tidspannet från den första till den sista polletten är således runt 250 år, en rekordlång polletthistoria för ett företagsnamn? Möjligtvis övertrumfad av Wattholmapolletter eller polletter från någon av våra gruvorter.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *