KMK lämnar Slottsbacken…

Enligt Expressen (dinapengar.se) kommer KMK att lämna Slottsbacken inom några år. Enligt Eva Ramberg som uttalar sig i Expressen är det de höga hyreskostnaderna som tvingar KMK att flytta.

http://www.expressen.se/dinapengar/myntkabinettet-tvingas-lamna-lokalerna/

På bloggen har jag tidigare gett uttryck för ett visst missnöje med att mynt och numismatik fått stå tillbaks för ekonomiska ämnen, se t.ex. de föredragsserier som på senare år genomförts på KMK. Jag tycker ändå att detta är ett mycket olyckligt beslut. Idag exponeras mynten på bästa plats granne med kungliga slottet. En utmärkt placering för att sprida kunskap och öka intresset för mynt, numismatik och “ekonomiska ämnen”. Nu riskerar alltså KMK och dess utställningar att flyttas till någon otillgänglig plats, om än i Stockholm, långt från de stora allfartsvägarna. Naturligtvis har ett centralt placerat museum en viktig betydelse för vårt gemensamma intresse mynt och numismatik…
(Klockan är nu mycket och det är dags att sova… men jag kommer säkert åter till detta ämne inom kort).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *