Twitter – “Coin of the day…”

På Twitter lägger jag ut “coin/token/medal/etc. of the day”. Oftast finns det en baktanke med dessa “tweets”. Visserligen har jag säkert ett par hundra på “lager” men oftast finns det ett skäl till att jag lägger ut just detta objekt en viss dag. Det kan vara att jag besökt platsen, vilket kan vara utgivaren för en pollett eller myntorten för ett mynt. Ibland har jag fått en mailfråga kring objektet, diskuterat liknande objekt med någon kollega eller snubblat på ett liknade objekt på nätet eller i litteraturen. Orsakerna till “dagens objekt” kan vara många men som sagt i de flesta fall finns det ett skäl, tyvärr räcker inte Twitters 140 tecken till för någon längre utläggning. Vilket jag tycker är fördelen med Twitter, kort och konsist! Här på bloggen går det att skriva mer…

Någon kanske undrar varför jag använder engelska (coin/token/medal) istället för (mynt/pollett/medalj). Förklaringen är enkel, jag har fler utländska än svenska följare, åtministone på Twitter. På hemsidan har majoriteten av besökarna sin hemvist i Sverige. Att jag föll för Twitter var främst möjligheten att publicera inläggen på Twitter och att samtidigt kunna visa Twitter-flödet på hemsidan.
Följer själv ett antal utländska konton (vilket ger en mycket bra omvärldsbevakning!) och måste erkänna att om det på ett bra utländskt konto bara kommer inlägg på polska eller flamländska slutar jag följa det… Samma sak märker jag själv, för många svenska inlägg och antalet följare minskar… Försöker alltså i “mellanmjölkens förlovade land” att ha en “lagom” blandning av svenska och engelska i “tweetsen”…

Twitter förefaller generellt vara större utomlands än i Sverige, det gäller inte bara numismatiken utan i stort. Vet faktiskt inte varför, eftersom Twitter är ett utmärkt forum för att diskutera olika saker på. Där finns möjligheten att “re-tweeta” det som är intressant eller “gilla” det som är bra. Det finns också möjlighet att “diskutera” olika ämnen, även om jag ännu inte riktigt förstått den funktionen fullt ut…

Olika forum för numismatik har haft lite svårt att få fotfäste i Sverige. Kanske är Twitter framtiden för oss som är intresserade av mynt och vill sprida kunskap om numismatik? Fördelen med Twitter liksom med Facebook är att man väljer vem man vill följa. Skulle någon “spåra ur” är det på Twitter och Facebook bara att sluta följa personen/ kontot i fråga!

En annan fördel med Twitter/ Facebook är att varje användare har en mängd andra följare. När vi myntsamlare syns i de social medierna skapas en spännande interaktion, icke intresserade och intresserade möts! Har själv sett många positiva effekter av detta. När jag sprider information om mitt intresse privat eller gör inlägg om mynt på mina privata konton (ej kopplade till Ingemars Myntsida) får jag nästan alltid en mängd frågor, vilket även resulterat i några köp. Har till och med upptäckt myntsamlare i min närmaste omgivning. Sociala medier är viktiga, även för oss myntsamlare!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

@myntsidan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *