Samling Ottar Ertzeid – Besittningsmynten

Det var en imponerande samling Künker sålde den 2 och 7 februari. Den första auktionen var en live auktion i Berlin där de lite bättre och dyrare objekten såldes. På den andra auktionen som var en e-live auktion såldes företrädesvis de mindre valörerna, som ofta kan vara minst lika svåra som de större valörerna, men som oftast har en helt annan prislapp. Det var först gången jag bjöd på en e-live auktion vilket var en mycket positiv upplevelse. Auktionen avlöpte snabbt och smidigt och det var nästan live-känsla vid tangentbordet, bortsett från att det inte fanns några ansikten på budgivarna utan bara ett fyrsiffrigt budnummer. Har prövat många andra internetsiter tidgare men måste säga att den version som Künker använder för e-live-auktioner är bäst. Utropen kommer i utropsordningen, budgivningen går fort och så snart ett utrop är sålt påbörjas nästa, alltså inga väntetider. Men precis som på en vanlig auktion är det på förhand svårt att avgöra när ett objekt ska säljas. Med andra ord var paddan och datorn uppkopplade i princip från 1800 till strax före 2200. Började på datorn men när den hängde sig och fick startas om gick jag över till paddan. Bara det lilla avbrottet när datorn strulade medförde att jag missade ett tiotal utrop.

Den första auktionen har jag inte analyserat men kan ändå konstatera att vid en snabb genomläsnng av slutprisrna visar det sig att auktionen överlag gick bra, visst finns objekt som både såldes för rekordpriser som objekt som föll igenom. Konstaterar också att mina få förhandsbud inte räcke till.

Den andra auktionen följde jag mer eller mindre från start till mål. Då jag hade förmarkerat mynt från allt från Reval till Verder-Bremen, även om dator/ paddan emellanåt ägnades mindre uppmärksamhet. Har ingen statistik men skulle bedöma att hälften av alla objekt gick till samme budgivare (eller möjligtvis två med relativt identiska spadnummer). För exemelvis Pommern och Verder-Bremen var köparen i princip samma på alla objekt oavsett startpris och flera objekt gick från något tiotal euro upp till det tiodubbla. Säkert frustrerande för den specialist? på Verder-Bremen som var underbidder på i princip alla utrop och detta oavsett bud, vilka i vissa fall var riktigt “feta” i förhållande till det som bjöds ut…
Vart lejonparten av de mindre valörena hamnade kan man naturligtvis spekulera i och tankarna går nog åt samma håll för de flesta. Om resultatet var detsamma i Berlin vet jag inte men det finns väl skäl att misstänka att mynten där också bara bytte samling…

Får trots den “omöjlige budgivaren” vara nöjd med auktionen. På ett femtiotal bud fick jag med mig ett knappt tio-tal lots med för mig nya typer eller undertyper. Dom riktiga godbitarna som jag spetsat in mig på gick jag dock bet på, detta trots att buden blev betydligt högre än jag räknat med. Men med facit i hand hade det nog inte spelat någon roll om jag dubblat mina bud, mynten hade nog ändå hamnat hos budgivaren som “vägrade släppa budknappen”…

Nästa större begivenhet på auktionsfronten för oss som är intresserade av svenska objekt blir i slutet av mars då MISAB 21 och 22 går av stapeln. Eftersom jag inte blev “ruinerad” av Künker finns “köputrymme” kvar till vårens auktioner. MISAB katalogerna brukar anlända cirka en månad före auktionen, så om två tre veckor rasslar det nog till i brevlådan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *